Lale Şarkıları

SABÂ – ZEMZEME ŞARKI

Beste: Rif’at Bey
Güfte:Yusuf Ken’an Bey

Hayal-i yare değme girye dursun
Kurulsun sahn-ı çeşmimde otursun
Sipah-ı aşk-ı canan can elinde
Dağılsın kol kol olsun ordu kursun

Haberdar et saba ol gül-i’ zarı
Bizim semtin erişti nev-baharı
Eğer isterse seyr-i lale-zarı
Açıktır sinemin bağı buyursun

RAST ŞARKI

Beste: Münir Nureddin Selçuk
Güfte:Vecdi Bingöl

Erdi bahar sardı yine neş’e cihanı
Eğlenelim raksedelim lale zamanı
Açtı bu dem naz ile gül gonca-dehanı
Dinleyelim bülbülü gel lale zamanı

Fasl-ı bahar seyrine çık sen bize gel de
Gönlümüzü şad edelim bezm-i emelde
Bağda bahar sinede yar badeler elde
Mey içelim eğlenelim lale zamanı

SUZNAK ŞARKI

Beste: Dr. Şükrü Şenozan

Mübtela-yı derd olan diller devadan geçtiler
Neş ’eden ateşlenen neyler nevadan geçtiler
Yasemenler laleler güller çemenler jaleler
Handeler demler terennümler sabadan geçtiler

HAL HAL

Barış Manço

Halhal, halhal, halhal, halhal, halhal
Akşam olup gün batınca dağlara hüzün çökünce
Lale sümbül boynun eğip kurt kuzuya kem bakınca
Köye döner nazo gelin yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer nazo gelin ayağına takar halhal
Bir bakışı canlar yakar gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar halhal
Ayağında gümüş halhal ince nakış gümüş halhal
Yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar halhal
Bir bakışı canlar yakar gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar halhal
Halhal, halhal, halhal, halhal, halhal
Yedi köyün yiğitleri ağaları ve beyleri
Boş yere durmuş beklerler yaralıdır yürekleri
Gitti gelmez nazo gelin yavru ceylan gibi kaçar
Seke seke çaydan geçer nazo gelin ayağına takar halhal
Bir bakışı canlar yakar gülüşüne cihan değer
Nazo gelin ayağına takar halhal
Ayağında gümüş halhal ince nakış gümüş halhal
Yavru ceylan gibi kaçar seke seke çaydan geçer
Nazo gelin ayağına takar halhal.

GÖNÜL

Kıraç

Neler gördüm neler gönül elinden
Ne yaptımsa sana dinletemedim
Bu yolların sonu hasrete çıkar
Çok uğraştım seni döndüremedim
Yemin etme tutamazsın
Yüz çevirsen duramazsın
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın

Ne kadrin bilinir ne sözün geçer
Ağlayıp sızlayıp bu ömrün biter
Bin kere gelsen şu yalan dünyaya
Ne gonca gül sana ne de laleler