Lalenin Sistematikteki Yeri, Anavatanı

Monokotiledonlar sınıfından, Liliiflorae (liliales) takımından, Liliaceae familyasından Tulipa gesneriana Latince adlı lale, sert kahverengi bir kabukla örtülü armudi formlu bir çiçek soğanıdır.

Anadolu’nun dağlık bölgeleri, Kafkasya, Himalayalar’ın 4000 m.’ye kadar olan yüksekliklerinde, yani yazın kuru ve sıcak, kışın soğuk ve nemli geçen iklime sahip bölgelerde doğal olarak yetişir.

Doğal laleler arasında yapılan melezlemeler sonucu birçok yeni çeşit elde edilmiştir. Elde edilmiş 5000’ün üzerinde lale varyetesi/ırkı/türü mevcuttur. Kültür varyetelerinin sınıflandırması, çoğunun orijinlerinin belli olmaması nedeniyle yapılamamaktadır. Kültür varyeteleri çoğunlukla diploid (2n=24) olup arada triploid ve tetraploidlerede rastlanmaktadır.