Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

Yeşil aksam oluşumundan çiçekler görülene dek her 15 günde bir Maneb, Zineb, Benlate gb. Fungusitlerle münavebeli olarak ilaçlama yapılır. Toprak altı ya da üstü zararları için de herhangi bir insektisit ( Tiodan, Heptaklor, Morocide vs. gibi) zararlıların çeşidine göre herhangi biri kullanılabilir.

Üretim alanında hastalıklı bitkiler tespit edilirse bunların soğanı ile birlikte sökülerek imha edilirler.